Mobilní tísňová péče

Mobilní tísňová péče

Vhodná pro:

 • pro aktivní seniory, pro klienty s rizikem zdravotních komplikací
 • pro klienty se zdravotním postižením
 • pro klienty, kteří jsou aktivní ale i pro méně aktivní a tráví většinu času ve svém přirozeném prostředí doma nebo i venku¨

Mobilní systém tísňové péče pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí. Klient má díky komunikační jednotce – malé krabičce s červeným SOS tlačítkem nebo pomocí mobilního telefonu Aligator možnost kdykoliv přivolat pomoc zmáčknutím SOS tlačítka.

Jak služba funguje:

Jak funguje mobilní tísňová péče?

Obě tato monitorovací zařízení jsou připojena nepřetržitě na dispečink Anděla strážného. Zde pracuje speciálně proškolený personál, který vyhodnocuje tísňová hlášení a zajistí klientovi okamžitou pomoc dle nastaveného individuálního plánu.
Monitorovácí zařízení jsou připojena po GSM síti a funkčnost služby je tak zajištěna po celé ČR tam, kde je signál mobilního operátora. (to znamená, že pokud babička odjede mimo svůj domov na výlet na návštěvu k dceři, a bude mít krabičku u sebe, služba bude poskytována nadále bez přerušení)
S každým klientem máme zpracováno individuální sociální šetření. Informace, které získáme od klienta jsou pro nás velmi důležité. Pokud nám klient např. sdělí , jaké léky užívá a jaké má zdravotní komplikace, tak v případě krizové situace, kdy je nutný zásah záchranné služby, předáváme tyto důležité informace přímo lékařům působícím při zásahu. Dochází tak k rychlé a účinné pomoci ze strany zdravotnického personálu.
Více na Schéma mobilní tísňové péče

 

Služby mobilní tísňové péče

Pro Vašeho blízkého můžete vybrat ze tří variant služeb.

Služba Comfort+

Mobilní tísňová péče Comfort

 • mobilní zařízení pro tísňovou péči, funguje po celé ČR, všude tam, kde je signál GSM
 • vlastní SIM karta, není potřeba smlouva s operátorem
 • jednoduché ovládání pomocí červeného SOS tlačítka – okamžité spojení s dispečerem
 • mechanicky odolné zařízení
 • komunikace přes reproduktor - hlasitý odposlech a přes mikrofon
 • nabíjení se provádí jako u mobilního telefonu přes síť
 • kontrola funkčnosti a stavu baterie pomocí světelných diod, hlasová podpora funkcí, vibrace na podporu vyzvánění
 • snímání nepohybu, pádu nebo pádu a nepohybu – automatické vyvolání alarmu do 30s
 • automatická detekce nízkého stavu baterie, nutnosti nabíjení, dlouhého nabíjení
 • periodická kontrola signálu GSM a baterie na centrálu
 • informace o GPS poloze
 • možnost dovolání se na zařízení z neomezeného množství telefonních čísel
 • individuální nastavení dle potřeb klienta
 • zařízení se nosí na ruce
 • zařízení není voděodolné

 

Služba Comfort

Je zajištěna pomocí jednotky Personal Inspect doporučujeme klientům, kteří již mají nějaké zdravotní omezení
Právě díky monitorování pohybové aktivity seniora a automatickému spuštění alarmu v případě nenadálé situace, může mít senior i jeho rodina jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci, a to v místě, kde ji potřebuje.. Služba je dostupná všude tam, kde je signál GSM – tedy doma i venku, což je oproti zařízením, jejichž fungování je omezeno na byt seniora, velká výhoda. Senior se nemusí nijak omezovat ve svých aktivitách, může chodit na nákupy i procházky, a tak se přirozeně udržovat v dobré kondici.
Naše služba tak zajistí podporu plnohodnotného života seniorů a to v jejich přirozeném prostředí – doma s asistencí jeho rodiny.
Jednotka Personal Inspect
personal

 • Dokáže rozpoznat pád nebo delší nehybnost, v okamžiku, kdy do určité doby nepřijde informace o pohybu klienta, zařízení automaticky odešle upozorňující zprávu a náš dispečink a operátor okamžitě volá zpět na zařízení, které umí automaticky přijmout hovor a komunikuje s klientem pomocí dálkového odposlechu řeší nastalou situaci
 • V případě potíží jsme schopni určit polohu, kde se uživatel nachází
 • Funguje po celé ČR, doma i venku, kde je signál GSM
 • Jednoduché ovládání pomocí jediného červeného SOS tlačítka
 • Možnost nastavení volání pro 3 další telefonní čísla z rodiny
 • Systém komunikuje každých 10 minut s centrálou a ověřuje funkčnost
 • Hlídání stavu nabití baterií
 • Ověřování funkce tlačítka SOS a dalších 10 typů systémových alarmů

 

Služba Mobil

Je zajištěna pomocí mobilního telefonu Aligator - doporučujeme klientům, kteří jsou velmi aktivní, ale chtějí mít jistotu, že v okamžiku stisknutí červeného SOS tlačítka se jim dostane adekvátní pomoci. Je to odlehčená varianta komfortní krabičky Senior inspect.
Zajišťuje pohodlné volání jako z klasického mobilního telefonu, automatická kontrola funkčnosti 1x denně.
Klient si zajistí svoji SIM kartu u libovolného operátora a hradí si telefonní služby dle smlouvy s operátorem. Nouzové SOS tlačítko je připojeno na pult Anděla Strážného, kde operátoři mají informace o klientovi a v případě nouze zajišťují pomoc.

Mobilní telefon Aligator A400, A420 (A 360)

Služba Mobil

 • má velká tlačítka a čitelný displej
 • zařízení komunikuje s využitím technologie GSM
 • nouzového SOS tlačítko je na zadní straně telefonu
 • možnost lokalizace klienta pomocí GSM technologie
 • Hands free komunikace v případě nouze
 • Klient a jeho rodina se může spolehnout na trvalou funkčnost zařízení a nepřetržitou pomoc asistence v krizové situaci (24 hodin denně, 7 dní v týdnu), s tím, že máme aktuální informace o klientovi a v případě potřeby předáváme informace o lécích a alergiích přímo záchranné službě
 • V případě potřeby jsme schopni uživatele kdekoliv lokalizovat.
 • Pohodlné volání jako z klasického mobilního telefonu, automatická kontrola funkčnosti, přehledné ovládání bezpečnostních funkcí snadno dostupným tlačítkem na zadní straně telefonu.
 • Zařízení nedokáže rozpoznat pád, delší pohybovou nečinnost

 

 

Ceník zařízení a služby mobilní tísňové péče Anděla Strážného

  Mobilní tísňová péče
(vhodná pro aktivnější klienty funguje
v rámci celé ČR, doma i venku)
  Mobilní tísňová péče ComfortMobilní tísňová péče Mobil
 ComfortMobil
Cena zařízení 4800 Kč 1344 Kč
Cena služby základní 550 Kč 275 Kč
Automatická detekce pádu ano ne

Všechny výše uvedené ceny jsou konečné a nebude k nim připočítávána sazba DPH na základě zákona č. 235/2004 Sb., § 59 o poskytování sociálních služeb.

 

Další služby Anděla Strážného

 • hlasová komunikace s hlídanou osobou
 • zajištění záchranné služby či kontaktních osob
 • kontaktování osob určených klientem
 • komunikace se záchrannou službou včetně předání informací o lécích a zdravotním stavu klienta, kontraindikace na léky apod.
 • kontaktování lékaře
 • vypracování zprávy pro osoby určené klientem a lékaře určeného klientem
 • pravidelné volání dle zvolené požadované frekvence
 • výjezd po dohodě s kontaktní osobou - zpoplatněn paušálem dle vzdálenosti/ 1 výjezd
 • upomínková služba ( připomenutí užití léků, pitná režim apod.)
 • klíčová služba
 • archivace a pravidelná aktualizace údajů o klientovi

Pokud Vám navrhovaný typ služby nevyhovuje nastavíme společně s Vámi individuální plán služby.