Mobilní tísňová péče

Mobilní tísňová péče

Vhodná pro:

 • pro aktivní seniory, pro klienty s rizikem zdravotních komplikací
 • pro klienty se zdravotním postižením
 • pro klienty, kteří jsou aktivní ale i pro méně aktivní a tráví většinu času ve svém přirozeném prostředí doma nebo i venku¨

Mobilní systém tísňové péče pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí. Klient má díky komunikační jednotce – malé krabičce s červeným SOS tlačítkem nebo pomocí mobilního telefonu Aligator možnost kdykoliv přivolat pomoc zmáčknutím SOS tlačítka.

Jak služba funguje:

Jak funguje mobilní tísňová péče?

Obě tato monitorovací zařízení jsou připojena nepřetržitě na dispečink Anděla strážného. Zde pracuje speciálně proškolený personál, který vyhodnocuje tísňová hlášení a zajistí klientovi okamžitou pomoc dle nastaveného individuálního plánu.
Monitorovácí zařízení jsou připojena po GSM síti a funkčnost služby je tak zajištěna po celé ČR tam, kde je signál mobilního operátora. (to znamená, že pokud babička odjede mimo svůj domov na výlet na návštěvu k dceři, a bude mít krabičku u sebe, služba bude poskytována nadále bez přerušení)
S každým klientem máme zpracováno individuální sociální šetření. Informace, které získáme od klienta jsou pro nás velmi důležité. Pokud nám klient např. sdělí , jaké léky užívá a jaké má zdravotní komplikace, tak v případě krizové situace, kdy je nutný zásah záchranné služby, předáváme tyto důležité informace přímo lékařům působícím při zásahu. Dochází tak k rychlé a účinné pomoci ze strany zdravotnického personálu.
Více na Schéma mobilní tísňové péče

 

Služby mobilní tísňové péče

Pro Vašeho blízkého můžete vybrat ze tří variant služeb.

Služba Comfort+

Mobilní tísňová péče Comfort

 • mobilní zařízení pro tísňovou péči, funguje po celé ČR, všude tam, kde je signál GSM
 • vlastní SIM karta, není potřeba smlouva s operátorem
 • jednoduché ovládání pomocí červeného SOS tlačítka – okamžité spojení s dispečerem
 • mechanicky odolné zařízení
 • komunikace přes reproduktor - hlasitý odposlech a přes mikrofon
 • nabíjení se provádí jako u mobilního telefonu přes síť
 • kontrola funkčnosti a stavu baterie pomocí světelných diod, hlasová podpora funkcí, vibrace na podporu vyzvánění
 • snímání nepohybu, pádu nebo pádu a nepohybu – automatické vyvolání alarmu do 30s
 • automatická detekce nízkého stavu baterie, nutnosti nabíjení, dlouhého nabíjení
 • periodická kontrola signálu GSM a baterie na centrálu
 • informace o GPS poloze
 • možnost dovolání se na zařízení z neomezeného množství telefonních čísel
 • individuální nastavení dle potřeb klienta
 • zařízení se nosí na ruce
 • zařízení není voděodolné

 

Služba Comfort

Je zajištěna pomocí jednotky Personal Inspect doporučujeme klientům, kteří již mají nějaké zdravotní omezení
Právě díky monitorování pohybové aktivity seniora a automatickému spuštění alarmu v případě nenadálé situace, může mít senior i jeho rodina jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci, a to v místě, kde ji potřebuje.. Služba je dostupná všude tam, kde je signál GSM – tedy doma i venku, což je oproti zařízením, jejichž fungování je omezeno na byt seniora, velká výhoda. Senior se nemusí nijak omezovat ve svých aktivitách, může chodit na nákupy i procházky, a tak se přirozeně udržovat v dobré kondici.
Naše služba tak zajistí podporu plnohodnotného života seniorů a to v jejich přirozeném prostředí – doma s asistencí jeho rodiny.
Jednotka Personal Inspect
personal

 • Dokáže rozpoznat pád nebo delší nehybnost, v okamžiku, kdy do určité doby nepřijde informace o pohybu klienta, zařízení automaticky odešle upozorňující zprávu a náš dispečink a operátor okamžitě volá zpět na zařízení, které umí automaticky přijmout hovor a komunikuje s klientem pomocí dálkového odposlechu řeší nastalou situaci
 • V případě potíží jsme schopni určit polohu, kde se uživatel nachází
 • Funguje po celé ČR, doma i venku, kde je signál GSM
 • Jednoduché ovládání pomocí jediného červeného SOS tlačítka
 • Možnost nastavení volání pro 3 další telefonní čísla z rodiny
 • Systém komunikuje každých 10 minut s centrálou a ověřuje funkčnost
 • Hlídání stavu nabití baterií
 • Ověřování funkce tlačítka SOS a dalších 10 typů systémových alarmů

 

Služba Mobil

Je zajištěna pomocí mobilního telefonu Aligator - doporučujeme klientům, kteří jsou velmi aktivní, ale chtějí mít jistotu, že v okamžiku stisknutí červeného SOS tlačítka se jim dostane adekvátní pomoci. Je to odlehčená varianta komfortní krabičky Senior inspect.
Zajišťuje pohodlné volání jako z klasického mobilního telefonu, automatická kontrola funkčnosti 1x denně.
Klient si zajistí svoji SIM kartu u libovolného operátora a hradí si telefonní služby dle smlouvy s operátorem. Nouzové SOS tlačítko je připojeno na pult Anděla Strážného, kde operátoři mají informace o klientovi a v případě nouze zajišťují pomoc.

Mobilní telefon Aligator A400, A420 (A 360)

Služba Mobil

 • má velká tlačítka a čitelný displej
 • zařízení komunikuje s využitím technologie GSM
 • nouzového SOS tlačítko je na zadní straně telefonu
 • možnost lokalizace klienta pomocí GSM technologie
 • Hands free komunikace v případě nouze
 • Klient a jeho rodina se může spolehnout na trvalou funkčnost zařízení a nepřetržitou pomoc asistence v krizové situaci (24 hodin denně, 7 dní v týdnu), s tím, že máme aktuální informace o klientovi a v případě potřeby předáváme informace o lécích a alergiích přímo záchranné službě
 • V případě potřeby jsme schopni uživatele kdekoliv lokalizovat.
 • Pohodlné volání jako z klasického mobilního telefonu, automatická kontrola funkčnosti, přehledné ovládání bezpečnostních funkcí snadno dostupným tlačítkem na zadní straně telefonu.
 • Zařízení nedokáže rozpoznat pád, delší pohybovou nečinnost

 

 

Ceník zařízení a služby mobilní tísňové péče Anděla Strážného

  Mobilní tísňová péče
(vhodná pro aktivnější klienty funguje
v rámci celé ČR, doma i venku)
  Mobilní tísňová péče Comfort

Mobilní tísňová péče Comfort

Mobilní tísňová péče Mobil
 ComfortComfort+Mobil
Cena zařízení - zapůjčení zdarma zapůjčení zdarma zapůjčení zdarma 1344 Kč
Cena služby základní 550 Kč 350 Kč 275 Kč
Automatická detekce pádu ne ano ne

Všechny výše uvedené ceny jsou konečné a nebude k nim připočítávána sazba DPH na základě zákona č. 235/2004 Sb., § 59 o poskytování sociálních služeb.

 

Další služby Anděla Strážného

 • hlasová komunikace s hlídanou osobou
 • zajištění záchranné služby či kontaktních osob
 • kontaktování osob určených klientem
 • komunikace se záchrannou službou včetně předání informací o lécích a zdravotním stavu klienta, kontraindikace na léky apod.
 • kontaktování lékaře
 • vypracování zprávy pro osoby určené klientem a lékaře určeného klientem
 • pravidelné volání dle zvolené požadované frekvence
 • výjezd po dohodě s kontaktní osobou - zpoplatněn paušálem dle vzdálenosti/ 1 výjezd
 • upomínková služba ( připomenutí užití léků, pitná režim apod.)
 • klíčová služba
 • archivace a pravidelná aktualizace údajů o klientovi

Pokud Vám navrhovaný typ služby nevyhovuje nastavíme společně s Vámi individuální plán služby.