Domácí tísňová péče

Domácí tísňová péče

Vhodná pro:

 • Seniory či zdravotně postižené, kteří jsou upoutáni na lůžko a to ve svém přirozeném prostředí
 • Osoby, které mají těžší pohybové omezení nebo jiné zdravotní omezení

V bytě či domě seniora, zdravotně postiženého je instalován moderní propracovaný osobní bezdrátový bezpečnostní systém se širokým množstvím všestranných zdravotních, bezpečnostních a komunikačních funkcí.
Domácí systém tísňové péče pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí. Pečujícím osobám dává jistotu, že jsou s klientem neustále v kontaktu, a že klient je v pořádku.

Jak služba funguje:

Jak funguje domácí tísňová péče?

Zařízení je připojeno nepřetržitě na dispečink Anděla strážného. Zde pracuje speciálně proškolený personál, který vyhodnocuje tísňová hlášení a zajistí klientovi okamžitou pomoc dle nastaveného individuálního plánu.
Monitorovací zařízení jsou dle jejich typu připojena po telefonní lince nebo po síti GSM. Službu poskytujeme v rámci celé ČR.
S každým klientem máme zpracováno individuální sociální šetření. Informace, které získáme od klienta jsou pro nás velmi důležité. Pokud nám klient např. sdělí , jaké léky užívá a jaké má zdravotní komplikace, tak v případě krizové situace, kdy je nutný zásah záchranné služby, předáváme tyto důležité informace přímo lékařům působícím při zásahu. Dochází tak k rychlé a účinné pomoci ze strany zdravotnického personálu.

 

Služba Standard (od 350 Kč měsíčně)

Je zajištěna pomocí zařízení GSM Alarm
V domácnosti uživatele je instalován našimi školenými techniky bezdrátový systém GSM Alarm domácí tísňové péče. Tento systém je trvale připojen přes GSM síť libovolného operátora na dispečink Anděla Strážného.
V případě nouze či zdravotního ohrožení klient aktivuje zmáčknutím tísňového tlačítka alarm. 
GSM Alarm

 • Tísňové volání
 • Hands free komunikace
 • Bezpečnostní poplach
 • Vodotěsné nouzové tlačítko

Popis funkcí zařízení:

 • Tísňové volání – stiskem SOS tlačítka na alarmu nebo stiskem přenosného bezdrátového vodotěsného tlačítka bude odeslána nouzová SMS na 24 hodinový dispečink tísňové péče

Základní sada zařízení GSM Alarm obsahuje:

 • GSM ústředna 
 • Napaječ 
 • Vodotěsné tísňové tlačítko 
 • USB kabel 
 • CD s ovladači

 

 

 

Ceník zařízení a služby domácí tísňové péče Anděla Strážného

 

Domácí tísňová péče Standard
 Domácí tísňová péče Standard  
 GSM Alarm
 
Cena zařízení - zapůjčení zdarma zapůjčení ZDARMA  
Cena služby základní 350 Kč  
Automatická detekce pádu ne  

Všechny výše uvedené ceny jsou konečné a nebude k nim připočítávána sazba DPH na základě zákona č. 235/2004 Sb., § 59 o poskytování sociálních služeb.

 

Další služby Anděla Strážného

 • hlasová komunikace s hlídanou osobou
 • zajištění záchranné služby či kontaktních osob
 • kontaktování osob určených klientem
 • komunikace se záchrannou službou včetně předání informací o lécích a zdravotním stavu klienta, kontraindikace na léky apod.
 • kontaktování lékaře
 • pravidelné volání dle zvolené požadované frekvence
 • výjezd po dohodě s kontaktní osobou - zpoplatněn paušálem dle vzdálenosti/ 1 výjezd
 • upomínková služba ( připomenutí užití léků, pitná režim apod.)
 • klíčová služba
 • archivace a pravidelná aktualizace údajů o klientovi

Pokud Vám navrhovaný typ služby nevyhovuje nastavíme společně s Vámi individuální plán služby.