Domácí tísňová péče

Domácí tísňová péče

Vhodná pro:

 • Seniory či zdravotně postižené, kteří jsou upoutáni na lůžko a to ve svém přirozeném prostředí
 • Osoby, které mají těžší pohybové omezení nebo jiné zdravotní omezení

V bytě či domě seniora, zdravotně postiženého je instalován moderní propracovaný osobní bezdrátový bezpečnostní systém se širokým množstvím všestranných zdravotních, bezpečnostních a komunikačních funkcí.
Domácí systém tísňové péče pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí. Pečujícím osobám dává jistotu, že jsou s klientem neustále v kontaktu, a že klient je v pořádku.

Jak služba funguje:

Jak funguje domácí tísňová péče?

Zařízení je připojeno nepřetržitě na dispečink Anděla strážného. Zde pracuje speciálně proškolený personál, který vyhodnocuje tísňová hlášení a zajistí klientovi okamžitou pomoc dle nastaveného individuálního plánu.
Monitorovací zařízení jsou dle jejich typu připojena po telefonní lince nebo po síti GSM. Službu poskytujeme v rámci celé ČR.
S každým klientem máme zpracováno individuální sociální šetření. Informace, které získáme od klienta jsou pro nás velmi důležité. Pokud nám klient např. sdělí , jaké léky užívá a jaké má zdravotní komplikace, tak v případě krizové situace, kdy je nutný zásah záchranné služby, předáváme tyto důležité informace přímo lékařům působícím při zásahu. Dochází tak k rychlé a účinné pomoci ze strany zdravotnického personálu.

 

Služba Standard (od 350 Kč měsíčně)

Je zajištěna pomocí zařízení GSM Alarm
V domácnosti uživatele je instalován našimi školenými techniky bezdrátový systém GSM Alarm domácí tísňové péče. Tento systém je trvale připojen přes GSM síť libovolného operátora na dispečink Anděla Strážného.
V případě nouze či zdravotního ohrožení klient aktivuje zmáčknutím tísňového tlačítka alarm. V případě požáru či úniku plynu domácí tísňový systém automaticky volá na náš dispečink Anděla Strážného. 
GSM Alarm

 • Tísňové volání
 • Hands free komunikace
 • Hlídání pohybu
 • Bezpečnostní poplach
 • Akustická signalizace podávání léků
 • Vodotěsné nouzové tlačítko

Popis funkcí zařízení:

 • Tísňové volání – stiskem SOS tlačítka na alarmu nebo stiskem přenosného bezdrátového vodotěsného tlačítka bude odeslána nouzová SMS až na tři čísla a aktivováno volání až na pět čísel, Další tísňová tlačítka je možno doplnit, může být tedy instalováno např. v koupelně pro případ pádu apod.
 • Připomínání odběru léků – možnost nastavení až čtyř časů, ve kterých ústředna akusticky signalizuje čas podávání léků
 • Oboustranná hands-free hlasová komunikace – umožňuje na dálku verbální kontakt mezi seniorem a dispečinkem v případě vzniklé tísňové situace. Příchozí volání z nastavených čísel jsou automaticky přijmuta, automaticky se naváže hlasitý hovor, hlídaná osoba tak nemusí ani vstát z lůžka.
 • Rychlé vytáčení – do systému lze uložit až 3 telefonní čísla, které se po stisku tlačítka aktivují a lze okamžitě mluvit s rodinou
 • Monitoring pohybových aktivit – možnost instalace až čtyř bezdrátových detektorů, pokud není v nastavené době detekován pohyb, jsou odeslány nouzové SMS na definovaná čísla. Snadno tak ohlídáte, jestli hlídaná osoba byla během poledne v kuchyni, večer v koupelně atd. Pokud tedy např. nevstane celý den z lůžka, je automaticky odeslána SMS.
 • Domácí bezpečí – k ústředně lze nainstalovat např. požární čidla, která budou 24 hodin střežit bezpečí, v případě poplachu budou odeslány nouzové SMS
 • Monitoring napájení – v případě výpadku síťového napájení a provozu ze záložního akumulátoru zašle SMS zprávu, provoz na záložní akumulátor až 12 hodin

Základní sada zařízení GSM Alarm obsahuje:

 • GSM ústředna 
 • Napaječ 
 • Vodotěsné tísňové tlačítko 
 • USB kabel 
 • CD s ovladači

 

Seniorský telefon JABLOTRON GDP -04 i RF s tísňovým tlačítkem
V domácnosti uživatele je instalován našimi školenými techniky seniorský telefon. Telefon je vybaven radiovým modulem s dosahem do cca 100 m pracujícím v pásmu 868 MHz.
Pomocí něj můžete připojit například tísňová tlačítka, bezdrátová tlačítka nebo bezdrátová relé systému Jablotron OASiS.
Pomocí nich pak můžete odesílat tísňové zprávy, zahájit tísňová volání nebo ovládat na dálku prostřednictvím SMS různé spotřebiče, například ventilaci nebo vytápění.
Možnost připojení k telefonu dalších 10-ti přídavných detektorů nebo tísňových tlačítek, např.:

 • kouřový detektor,
 • plynový detektor,
 • pohybový detektor,
 • apod.

Jablotron

Základní sada zařízení obsahuje:

 • Telefon JABLOTRON GPG -04 i RF
 • Tísňové tlačítko 

 

 

Ceník zařízení a služby domácí tísňové péče Anděla Strážného

Vybrat si můžete ze dvou typů zařízení přesně podle Vašich potřeb a požadavků.

  Domácí tísňová péče Standard
 Domácí tísňová péče Standard jabloton
 GSM Alarm
JABLOTRON
GDP -04 i RF
Cena zařízení - zapůjčení zdarma 3300 Kč 6500 Kč
Cena služby základní 350 Kč 350 Kč
Automatická detekce pádu ne ne

Všechny výše uvedené ceny jsou konečné a nebude k nim připočítávána sazba DPH na základě zákona č. 235/2004 Sb., § 59 o poskytování sociálních služeb.

 

Další služby Anděla Strážného

 • hlasová komunikace s hlídanou osobou
 • zajištění záchranné služby či kontaktních osob
 • kontaktování osob určených klientem
 • komunikace se záchrannou službou včetně předání informací o lécích a zdravotním stavu klienta, kontraindikace na léky apod.
 • kontaktování lékaře
 • vypracování zprávy pro osoby určené klientem a lékaře určeného klientem
 • pravidelné volání dle zvolené požadované frekvence
 • výjezd po dohodě s kontaktní osobou - zpoplatněn paušálem dle vzdálenosti/ 1 výjezd
 • upomínková služba ( připomenutí užití léků, pitná režim apod.)
 • klíčová služba
 • archivace a pravidelná aktualizace údajů o klientovi

Pokud Vám navrhovaný typ služby nevyhovuje nastavíme společně s Vámi individuální plán služby.